top of page

 algemene voorwaarden

 

Door deze website te gebruiken en aankopen te doen, zowel in de studio als online, stemt u in met alle algemene voorwaarden.

 1. Inhoud en reikwijdte van de overeenkomst
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Suhrida en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen de klant en Suhrida via de website www.suhrida.be, gerelateerde websites waar producten en diensten van Suhrida kunnen worden gekocht en/of gereserveerd, of
  email/telefonisch (hierna aangeduid als "verkoop op afstand"). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.
  1.2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten.
  1.3. De klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door te klikken op de link op de website www.suhrida.be. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (PDF), die ongewijzigd door de klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze later eenvoudig door de klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces wordt de klant expliciet gevraagd om te erkennen dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en onvoorwaardelijk aanvaardt. Dit doet hij door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken.
  1.4. Bij verkoop op afstand via de telefoon worden al deze algemene voorwaarden als link meegestuurd in de bevestigingsmail.

   

 2. Eigen Risico en Aansprakelijkheid
  2.1. De klant die de reservering maakt, wordt door Suhrida aansprakelijk gehouden.
  2.2. Bij het bijwonen van lessen bij Suhrida of het gebruik van d
  e faciliteiten voor uw training (Terra Vita), gaat de klant ermee akkoord dat hij/zijzelf, zijn/haar erfgenamen, gemachtigden of wettelijke vertegenwoordigers geen enkele vorm van rechtszaak zal aanspannen of andere claims zal maken tegen Suhrida of haar leden voor enig persoonlijk letsel, schade/verlies van eigendommen, of onrechtmatig overlijden, al dan niet veroorzaakt door nalatigheid of anderszins.
  2.3. Suhrida is niet verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw eigendommen.
  2.4. Gevonden voorwerpen worden twee weken bewaard en vervolgens aan een goed doel geschonken.
  2.5. Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico. Bij twijfel over uw gezondheid wordt de klant geadviseerd een huisarts of specialist te raadplegen.
  2.6. Alle aanvragers jonger dan 18 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van een ouder of voogd.
  2.7. Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt of door onjuist gebruik door de klant aan eigendommen van Suhrida, moet worden vergoed.

   

 3. Lespassen, Energetische Genezingsdiensten en Betaling
  3.1. De klant koopt een leskaart die deelname aan de yogales mogelijk maakt. Een leskaart is geldig gedurende 3 maanden. De klant ontvangt een herinneringsmail 1 maand en 2 weken voordat de leskaart verloopt. Er is geen mogelijkheid om de leskaart te verlengen, behalve bij overlegging van een doktersverklaring.
  3.2. Een leskaart van Suhrida is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  3.3. Voorafgaande boeking via vev.co is vereist om een les bij te wonen. Als de les vol is en niet is geboekt, is deelname aan de les niet mogelijk.
  3.4. Lesgelden (losse lessen, leskaarten) worden niet terugbetaald en vervallen aan het einde van de lesperiode. Dit geldt ook voor cadeaubonnen.
  3.5. Lespassen en cadeaubonnen moeten worden geactiveerd binnen 6 maanden na de aankoopdatum.

   

 4. Annuleringsregels
  4.1. Tot 4 uur voor aanvang van de les kun je de les kosteloos annuleren. Je kunt je tegoed gebruiken voor een andere les in die week of op een later tijdstip (afhankelijk van het type abonnement dat je hebt). Dit geldt niet voor workshops, cursussen en evenementen. Stortingen en betalingen voor workshops, cursussen en evenementen worden ook niet terugbetaald, tenzij anders vermeld. Als je niet kunt deelnemen, kun je iemand anders sturen in jouw plaats.
  4.2. Voor annuleringen van Energy Healing Services binnen 24 uur wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. De overige 50% wordt terugbetaald via de oorspronkelijke betaalmethode. Tot 24 uur van tevoren kun je je afspraak beheren via het boekingssysteem: verzetten of annuleren.
  4.3. Annuleringen kunnen alleen worden gedaan via het reserveringssysteem, met behulp van de links in de bevestigingse-mails. Een annulering is alleen geldig wanneer deze door Suhrida via e-mail is bevestigd.
  4.4. Niet komen opdagen of te laat komen voor een gemaakte reservering (no-show) wordt altijd beschouwd als een late annulering en geeft Suhrida onherroepelijk het recht om de annuleringsregels toe te passen en de kosten te innen.
  4.5. De annuleringsregels worden altijd toegepast. De Klant kan zich onder geen enkele omstandigheid beroepen op overmacht (ongeval, slecht weer, belemmering, etc.).

   

 5. Studio-uitrusting en kledingvoorschriften
  5.1. Alle benodigde apparatuur voor het beoefenen van yogaklassen is beschikbaar bij Suhrida. De klant kan gebruikmaken van yogablokken, riemen, dekens en andere essentiële items die ter plaatse worden verstrekt. Het is belangrijk om de reinheid (hygiënenormen) van de apparatuur na gebruik te handhaven. Eventuele schade aan de apparatuur door de Klant moet worden vergoed aan Suhrida.
  5.2. Draag schone kleding tijdens de lessen die gemakkelijke beweging mogelijk maken.
  5.3. Om de oefenomgeving te behouden, is schoeisel tijdens de sessies niet toegestaan in de studio.

   

 6. Feestdagen, Vakanties en Lesannuleringen
  6.1. Op bepaalde feestdagen of vakantieperiodes gedurende het jaar is Suhrida gesloten. Dit wordt tijdig gecommuniceerd via sociale media en de website. De sluiting is al in aanmerking genomen voor het aantal lesweken op basis van het lesabonnement.
  6.2. In geval van onverwachte annulering van een les vanwege onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte of ongeval van de instructeur), wordt de les op een later tijdstip opnieuw ingepland en kan de Klant deze dan volgen. De nieuwe tijd wordt bepaald door Suhrida en is niet vatbaar voor discussie.

   

 7. Zwangerschap of Ziekte
  7.1. Bij ziekte kan de abonnementsperiode of leskaart worden verlengd. Verlenging is alleen mogelijk als de Klant ernstig ziek is (minimaal 1 maand) en op tijd een doktersverklaring kan verstrekken door deze naar de studio te e-mailen naar info@s
  uhrida.be.
  7.2. Het wordt afgeraden om yoga te beoefenen in de eerste drie maanden van de zwangerschap. Als de Klant toch de lessen wil volgen tijdens deze periode, is dit volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.
  7.3. Als de Klant vanwege zwangerschap de lessen wil stoppen, geldt een opzegtermijn van één maand.

   

 8. Veranderingen in Rooster en Prijzen
  8.1. Suhrida behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Veranderingen in prijzen worden tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en sociale media.
  8.2. Suhrida behoudt zich het recht voor om het les en sessie-rooster met betrekking tot tijd, programma en locatie aan te passen. Eventuele wijzigingen worden altijd vooraf gecommuniceerd naar alle Klanten.

   

 9. Toepasselijk Recht
  9.1. Alleen Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
  9.2. In geval van geschillen hebben enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen jurisdictie.

   

Suhrida behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen. Als er een belangrijke wijziging in dit beleid wordt aangebracht, wordt dit aangekondigd op deze website.

bottom of page